Vols saber més coses sobre el Tai-txi Xuan i el Txi-kung?

Vols saber més coses sobre el Tai-txi Xuan i el Txi-kung?

La pràctica regular del tai-txí ens proporciona molts beneficis terapèutics que ens permetran millorar substancialment el nostre estat de salut, regulant de forma equilibrada totes les nostres funcions vitals, així com optimitzar el rendiment al llarg del dia.

Gaudint del moviment i la respiració conscient a través d’aquest art natural de fer salut i benestar, rebrem una dosi extra d’energia cada dia, que ajudant a regular el nostre metabolisme a nivell cel.lular ens proporcionarà un major centrament i estabilitat tan emocional com mental al relaxar i sedar sobretot el nostre sistema nerviós central.

Breument passarem a descriure bona part dels múltiples avantatges d’aquest art marcial d’origen xinès, que ens pot servir per relaxar i guarir el cos assolint entre d’altres una major:

-regulació harmoniosa del sistema nerviós, enfortint  i reforçant els nostres sistemes immunològic, digestiu, respiratori i circulatori.

-obtenció d’una major dosi d’energia vital per afrontar les tasques diàries de la vida qüotidiana.

-l’aplicació de moviments suaus, lents i arrodonits ens donen fluïdesa i ajuden a centrar la ment i viure el moment present de forma ben conscient.

-presa de consciència a l’observar en tot moment el moviment pausat i relaxant de les diferents articulacions i parts del cos que es despleguen de forma harmoniosa i coordinada.

-l’ús regular del tait-xí ens permet activar la circulació de l’energia interna del propi cos, desfent nusos i bloquejos musculars provocats per desajustos emocionals i alteracions dels nivells d’estrès, que ens ocasionen dolor, fatiga, tensions i a llarg termini malalties cròniques de difícil curació.

-sedació del sistema nerviós central mitjançant la repetició d’una sèrie d’exercicis, que ens ajudaran a estabilitzar-ho de forma lenta i concentrada, aplicant respiracions abdominals llargues i profundes.

-aplicació de la pràctica de la respiració conscient a través d’exercicis específics ben senzills, que ens permeten connectar i mobilitzar ràpidament l’energia del nostre cos i sanar-la, resseguint cadascun dels meridians segons la medicina tradicional xinesa.

La respiració lenta i profunda des del nas, tant a l’inspirar com a l’expirar, preferentment abdominal, combinada en ocasions també amb la toràcica, suposa una retenció d’energia important per a tot l’organisme, que ben dosificada ens permetrà funcionar equilibradament per desenvolupar totes les activitats de la nostra vida quotidiana.

Tant el tai-txí com txi-kung suposen un profund arrelament a la terra des de la seva base principal que són els peus i des d’aquí ens connecta de forma harmoniosa a través de tot el cos fins a la coroneta cap al cel. Aquest doble connexió terra/cel s’equipara en la natura a la força, estabilitat i energia que desprèn un arbre, que s’inmpregna de tots els nodrients del sòl i a la vegada des de la copa filtra tots els rajos solars.

De la mateixa manera, el cos humà a través d’una complexa xarxa de canals energètics anomentats meridians, que recorren de dalt a baix tot el nostre organisme, s’alimenta del prana vital o aire que respirem, així com de l’energia que ens aporten tots els aliments que cada dia ingerim si seguim una dieta correcta i equilibrada.

La medicina tradicional xinesa fonamenta la salut d’una persona a través del correcte funcionament de cadascun dels esmentats meridians que travessen el nostre cos, regulant totes les nostres glàndules, teixits, cèl.lules, òrgans interns, pell, sang, vísceres, lligaments, tendons i musculatura.

En definitiva, si som perseverants, regulars, disciplinats i cultivem l’art de la paciència, la pràctica terapèutica del tai-txí i el txi-kung ens dotarà de salut, serenor, longevitat i la desitjada pau interior assolida amb l’equilibri entre el cos/ment, que són, sens dubte, sinònim de felicitat.